Logo

De Drakentemmers

de streekclub voor mensen van Gent en omstreken

Geschiedenis

Er is voor het eerst sprake van de Drakentemmers in 1935, maar het is onduidelijk wie deze club heeft opgericht. Zelfs bij de eerste heroprichting van de Drakentemmers was het bestaan van deze Drakentemmers uit ‘35 eerder een soort legende, al zal het plaatsvinden van de tweede wereldoorlog daar niet zo vreemd aan zijn.

De eerste heroprichting gebeurde op 23 september 1947 in een zaal genaamd “Pax”. Opmerkelijk was het feit dat er naast twee rasechte Gentenaars: Werner Vandenabeele en Herman De Clercq ook twee stichtende leden extra muros waren namelijk Herman Maes (toen praeses van de Wase Club) en André Van Hassel (destijds vice van Limburgia).

De Drakentemmers waren in die tijd een ietwat atypische club, om de eenvoudige reden dat de club meer extra dan intra muros leden had. Desalniettemin was er steeds veel leute en ambiance op de activiteiten en de door de Drakentemmers met muurschilderingen gedecoreerde kelder van café Het Galgenhuisje (ook wel Drakentemmerskrocht genoemd) werd één van de places to be in het Gentse uitgangsleven van die tijd. Ook stonden de Drakentemmers in die tijd bekend voor hun uiterst verzorgde en gedisciplineerde (althans tot een uur of één, volgens de bronnen van destijds) cantussen. Helaas bleek het ook toen niet altijd evident voldoende gemotiveerde Gentenaars te vinden om de club draaiende te houden, zo verdwenen de Drakentemmers in ‘54 even van het toneel om een aantal jaar later in 1958-59 weer te verschijnen. Aan het einde van de jaren 60, meer bepaald in het academiejaar 1969-70, verdwenen de Drakentemmers volledig in de vergetelheid.

Op 27 februari 2003 zagen de Drakentemmers echter opnieuw het levenslicht toen een groep Gentse vrienden besliste deze club opnieuw op te richten door het gebrek aan een studentenclub voor en door Gentenaars. Deze heroprichters waren: Frederik Callebaut, Tess Carlier, Eline Delasorte, Aurore Ruyffelaere, Alexander van Praet, Vincent Jonckheere, Michel-Eric De Buysscher, Gilles De Geyter, Simon Smagghe en Frederik Baeck. De Drakentemmers staan sindsdien garant voor stijl, traditie levenslange kameraadschap en ook veel leute.

Schild ten tijde van eerste heroprichting

Schild ten tijde van eerste heroprichting

Bekende Drakentemmers:

Mark Verstockt: een bekend avant-garde kunstenaar (schilder) in Antwerpen. Het was ook hij die zowel het oude schild als het logo ontwierp en tekende.

Johan Van Geluwe: ook een kunstenaar die een eigen museum heeft (/had) in Waregem over musea.

Hugo Claus: was geen lid, maar wel erelid. Hij was een goede vriend van een andere Drakentemmer, Anatole Ghekiere (die later pompelmoezen is gaan kweken in California) en kwam frequent naar Drakentemmers fuiven. Hij was reeds toen al zo literair begaafd en kon ook enorm goed tegen de drank.

Leon Demeyer: pro-rector van de UGent (1985-1993). Hij was oorspronkelijk prof spijkerschrift en wordt door velen gezien als één van de beste rectoren van de UGent ooit.

Adriaan Verhulst: werd later prof in de geschiedenis. Een belangrijk boek van hem is bv. “Een Foute Vader”. Hij speelde gedurende zijn carrière een grote rol in de Vlaamse beweging en de Vlaamse cultuur.

Carlos Tindemans: broer van oud-premier Leo Tindemans, prof in Antwerpen en een belangrijk theatertheoreticus in Vlaanderen.

Walther Eysselinck: belangrijk theaterregisseur in het Verenigd Koninkrijk.

Erik Versnick: vader van huidig schepen Geert Versnick.

Frans Declerck: bekend assisenpleiter en acteur.

Camile Dané: bekend Gents kunstschilder.

Walter en Dirk Capiau: Walter was een bekend tv-presentator van onder meer “Het rad van fortuin” („k Ga ‟t zeggen ,Walter!), Dirk is zijn broer.

Valeer Van Overwalle/Jos De Seranno: Valeer was één van de vier originele initiatiefnemers (samen met twee leden van Gé Catholique en een KVHV‟er) van de bezetting van het Gravensteen. Jos De Seranno was er van bij het begin bij en werd later praeses van De Drakentemmers.

Chris Van Sumere: KVHV-praeses 1950-1951 en later prof in de plantenbiochemie.

Willy De Clercq: Belangrijk Belgisch politicus gedurende de jaren ‟60 tot ‟80 en prof aan de UGent (toen nog RUG) en de VUB.

Frank Beke: Burgemeester van Gent van 1994 tot 2006.

Marc Van Montagu: één van de pioniers van de biotechnologie, professor in de genetica aan de UGent. Kreeg omwille van zijn wetenschappelijke verdiensten, naast tal van onderscheidingen, ook de titel van baron.